Разлики между хидравличните и газовите амортисьори

28 януари 2019, 15:00

Хидравлични амортисьори

Днес хидравличните амортисьори рядко се използват в автомобилна индустрия. От техническа гледна точка този тип амортисьор е лошо решение, тъй като маслото съдържа около 10% въздух. Под натоварване се отделят молекулите на въздуха и маслото (образува се пяна / кавитация), което води до забележим спад на амортизиращата сила – при по-дълги пътувания по черни пътища може да се измери загуба до 35%. Това означава, че колелата осигуряват по-лошо задържане на пътя; само след прекъсване амортисьорът възстановява пълната си амортизираща способност, а превозното средство – неговите оригинални характеристики на поведение на пътя.

 

Газови амортисьори

При газовите амортисьори  такава загуба на затихваща сила не настъпва. Използването на азот гарантира, че маслото на амортисьора е постоянно под налягане, като по този начин се предотвратява образуването на пяна дори при натоварване. В резултат на това експлоатационните характеристики на автомобил, оборудван с амортисьори на газ, могат да бъдат точно определени и да останат надеждно стабилни, независимо от ситуацията; това представлява значителен бонус от гледна точка на безопасността. Газовите амортисьорите се предлагат с едно- или двутръбни технологии. Доказаната двутръбна система представлява технология от най-висок клас на атрактивна цена. Моно-тръбната система, от друга страна, е технологията на избор в моторните спортове и на стандартните спортни автомобили. Сравнително по-голямата ефективна площ на работното бутало осигурява по-голяма амортизираща сила и по-добро управление. Оптималното отвеждане на топлинна енергия в атмосферата позволява постигане на постоянна висока производителност и надеждната конструкция осигурява максимални резерви за безопасност при гъвкави условия на монтаж, напр. обърната технология.

Най-общо важи следното:

Ако автомобилът е стандартно оборудван с хидравлични амортисьори, превключването на газови амортисьори (BILSTEIN B4) ще оптимизира стабилността на шофиране, поддържането на пътя, комфорта и безопасността на всеки нормален автомобил. Превозните средства, които първоначално са били оборудвани със стандартни газови амортисьори, запазват своите експлоатационни характеристики само ако са подменени с газови. Преминаването към моно-тръбни газови амортисьори (като BILSTEIN B6) подобрява цялостните характеристики на шофиране на автомобила и осигурява по-голяма амортизираща сила, като по този начин подобрява безопасността и забавлението зад волана, дори при голямо натоварване, например с високи надстройки (багажници), газови бутилки или когато се използва с ремаркета.

Източник: BILSTEIN

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!