Управление на горивото в леките автомобили

22 февруари 2019, 9:00

Една от най-важните задачи на управлението на горивото е ефективно отстраняване на частиците мръсотия и водата от горивото, за да се предпази двигателят и неговите компоненти от повреда и замърсяване.

Системи за управление на горивото
Горивни филтри

Горивните филтърни модули ефективно подготвят бензиновите и дизеловите горива за горивния процес. За тази цел те използват филтърни носители с висока разделителна способност и имат разширен функционален обхват. По този начин налягането на горивото в бензиновите филтри може да се регулира чрез регулатор на налягането, интегриран в горивния филтър.

За дизелови двигатели функционалният обхват на горивните филтърни модули MAHLE може да бъде значително по-сложен. Горивото може да се охлажда или нагрява например, или съдържанието на вода в горивото може да бъде разделено.

Системи за разделяне на водата

За да се спазят изискванията за ограничаване на емисиите, съвременните дизелови двигатели обикновено използват системи за впръскване с обща шина. Те са изключително чувствителни към твърди частици и дизелово гориво, съдържащо вода. Тъй като двигателите се използват и в страни с лошо качество на горивото и различно съдържание на биогорива, е необходимо да се даде възможност за оптимално разделяне на замърсителите и водата в световен мащаб дори при тези условия.За тази цел MAHLE е разработила решение с модула за активен предфилтър, който постига ниво на разделяне до 98% в ново състояние.

Сензори за ниво на водата

Датчиците за ниво на водата за модулите на горивния филтър определят дали в устройството по време на работа се събира твърде много течност. С нашата нова технология сензорните елементи вече не са изработени от метал, а от проводима пластмаса, като по този начин предотвратяват проблеми с електролизата. С работни напрежения от 9 до 36 волта, сензорите са подходящи за широк спектър от приложения.

Електрически нагреватели за горивни системи

Електрическите нагреватели MAHLE се използват в дизелови и етанолови двигатели за студен старт и работа при ниски температури на околната среда. При дизеловите двигатели те гарантират, че течливостта се поддържа и предотвратяват флокулирането на горивни компоненти, които могат да доведат до запушване на филтъра. В двигателите с етанол нагревателите MAHLE значително подобряват критичния студен старт.

При проектирането на нагревателите MAHLE използва широката база от знания на компанията в областта на горивните системи, като по този начин постига високо ниво на интегриране в модула на горивния филтър. Други отличителни черти на нагревателите включват ниска загуба на налягане по време на пренос на топлина към средата, здрава конструкция с отделни камери за електрониката и нагревателния елемент, ниска консумация на енергия и висока мощност (600 W). Нагревателят се управлява от вградената електроника или от системата за управление на двигателя. Нагревателният елемент се базира на съвременна съпротивителна технология с положителен температурен коефициент (PTC), а интегрираната защита от прегряване осигурява максимална безопасност. Със своя модулен дизайн, електрическите нагреватели на MAHLE могат да бъдат гъвкаво адаптирани към специфичните изисквания на производителите на леки автомобили и товарни превозни средства.

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!