Листа под капака

16 януари 2021, 8:00

Филтърът на купето е важна част от климатичната система (HVAC) на автомобила и предпазва пътниците, както и системата и отоплителните компоненти надеждно от мръсотия и вредни въздействия от околната среда.

HVAC системата е проектирана по такъв начин, че филтърът на купето не влиза в контакт с вода при нормални условия. В зависимост от типа на превозното средство обаче, това все пак може да се случи при определени обстоятелства, наи-често поради запушване от листа в отводнителните канали.

Фигура 1: Листа в отводнителните канали

В тези случаи дъждовната вода вече не може да се оттича свободно и се задържа във входа за чист въздух в HVAC системата и филтърът на купето. Всичко това се знае от собствениците на автомобили, но много често се пренебрегва.

Последиците варират в зависимост от количеството вода до: замъглени прозорци, неприятни миризми и образуване на плесен.

Фигура 2: Отвор за изтичане на водата (обозначен със стрелка) под батерията

Ако значително количество вода се е задържало, могат да се получат по-тежки повреди, например в електроника на превозното средство.

Важно: Листата трябва редовно да се отстраняват от отводнителните канали, особено през есента. Като цяло се препоръчва се смяната на филтъра на купето поне веднъж годишно или на всеки 15 000 км.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!