Повреда на вакуумната помпа причинена от липса на смазочно масло [ВИДЕО]

5 януари 2024, 15:34

Липсата на правилно смазване на вакуумната помпа води до повреда и проблеми с работата на системите, използващи вакуумно налягане. Видеото с инструкции, изготвено от Motorservice Group, представя симптоми, които могат да бъдат свързани с проблеми с работата на помпата. То също така показва какво се случва, когато няма правилно смазване и обяснява на какво да обърнете внимание при отстраняване на повредата.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!