Колесни сензори за скорост

22 април 2019, 13:00

История: NTN-SNR разработва технология за производство на сензори за колесни лагери и я пуска на пазара през 1997г.: ASB® (Active Sensor Bearing).

Тази технология дава възможност да се замени така наречената пасивна технология с “активна” технология, включваща активен сензор и уплътнение с вграден магнитен енкодер. Последният се характеризира с поредица от много прецизни магнитни участъци, които изпращат цифров сигнал, съответстващ на скорост на въртене на колелото. Тази информация е необходима на бордовите компютри на автомобила за да управлява системи като ABS, ESC, Hill-Start помощ и т.н.

Това решение предлага редица ползи, включително:

  • Откриване на сигнали при ниска скорост (до нула)
  • Интегриране на магнитния пръстен с уплътнението на лагера: миниатюризация на системата
  • Намален брой части: опростена инсталация на колелата
  • По-прецизно събиране на данни
  • Стандартизация на компонентите

Въз основа на този опит и с цел предоставяне на все по-нарастваща гама от услуги, днес NTN-SNR предлага пълна гама колесни сензори за скорост.

Пазарът на сензорите за скорост е в разцвет. Повече от 90% от автомобилите днес са оборудвани със сензори за скорост на колелата. Превозното средство има от два до четири такива датчика – в повечето случаи монтирани срещу лагера. Всички лагери от трето поколение са оборудвани с тази технология, което изисква присъствието на 4 сензора на превозно средство. Други фактори, които оказват влияние върху пазара са:

  • Електронен контрол на стабилността (ESC), който е задължителен в САЩ от септември 2011 г. и в държавите членки на ЕС от края на 2014 г.
  • Силен растеж на системите за ABS и ESC в развитите страни през последните десет години.
  • Подобен растеж в момента се наблюдава в развиващите се пазари като Китай, Индия и Бразилия.
  • Търсенето на ABS системи, което е 45.7 милиона броя през 2009 г., достигна 100 милиона през 2017 година.
КАКВО ПРАВИ СЕНЗОРЪТ ЗА СКОРОСТ?

Сензорът за скорост играе съществена роля в работата на много бордови системи. Сензорът измерва скоростта на колелото чрез магнитния енкодер на уплътнението или от зъбно колело, разположено на карето на полуваловете или на лагера. В превозните средства датчиците за скорост на колелата предават данни за скоростта на много други системи, които контролират динамика на автомобила заедно с широка гама от допълнителни функции.

Видове колесни сензори за скорост:

ПАСИВНИ СЕНЗОРИ

На колесния лагер или карето е монтирано зъбно колело. Сензорът се състои от намотка, която се навива около магнитнa сърцевина и постоянен магнит. Когато се върти, зъбите на колелото генерират магнитно поле, честотата на което дава скоростта на въртене на колелото. Тази технология не може да открива много ниски скорости, нито пък може да разпознае посоката на въртене на колелото.

АКТИВНИ СЕНЗОРИ

Основното предимство на една активна система е, че тя доставя сигнал с постоянна амплитуда, дори при ниска или нулева скорост. Това позволява по-голяма прецизност при използването на сигнала за скорост и подобрява функцията на всички системи, свързани с този сигнал. Активните сензори се използват главно с магнитен енкодер (разположен на лагера на колелото): ASB® технология. Има три различни типа активни сензори:

АКТИВЕН ДАТЧИК С ЕФЕКТ НА ХОЛ:

 

Сензорът включва полупроводник, свързан с електронна верига. Той произвежда променлив ток. Електронната част на сензора преобразува аналоговия сигнал на тока в цифров сигнал.

АКТИВЕН ДАТЧИК С ЕФЕКТ НА ХОЛ В КОМБИНАЦИЯ С МАГНИТЕН ЕНКОДЕР НА КОЛЕСНИЯ ЛАГЕР:
Магнитното поле се генерира от магнитни участъци на енкодера на уплътнението на лагера, когато те преминават пред сензора. Зъбното колело се заменя с магнитен енкодер.

АКТИВНИ МАГНИТО-РЕЗИСТИВНИ СЕНЗОРИ:

Тази технология прави възможно откриването на сигнала в сложни режими, където сензорът се намира на по-голямо разстояние от уплътнението на енкодера.

Източник: NTN-SNR

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!