OBD и доставка на въздух

2 юли 2019, 13:00

Кодовете за диагностични неизправности P0097, P0102, P0400, P0172 и P0506 могат да бъдат показани на бордова диагностична система (OBD). Те показват неизправност в системата за подаване на въздух на превозното средство. Можете да разберете причините за тези диагностични кодове за грешки и какво можете да направите, за да разрешите проблема тук. 

ПРОДУКТИ PIERBURG БОРДОВА ДИАГНОСТИКА
01 Клапан с филтър с активен въглен 12 Блок за управление на двигателя (ECU)
02 Клапан за рециркулация на газовете (EGR) 13 Индикатор за неизправност (MIL)
03 Електрически задвижващ модул 14 Диагностичен куплунг
04 Всмукателен колектор / променлив всмукателен колектор 15 OBD сканиращ инструмент
05 Датчик за налягането във всмукателния колектор
06 Дроселова клапа / регулираща клапа
07 Дебитомер
08 Рециркулационен въздушен клапан
09 Датчик за налягане (за задействане на турбокомпресора VTG)
10 Въздушен филтър (Kolbenschmidt)
11 Устройство за празен ход

Откриване и изчистване на грешки

ДИАГНОСТИЧЕН КОД ЗА ГРЕШКА P0097 P0102, P0400
Показани грешки Температурен датчик на входящия въздух – твърде нисък входен сигнал
• Проверката за достоверност показва неправилни референтни стойности
• Датчикът за температура на дебитомера е дефектен
• Датчикът за температурата на входящия въздух е повреден
Дебитомер на въздуха – твърде
нисък входен сигнал / рециркулация на отработените газове – неизправност на дебита
• Повреден дебитомер
• Запушент / карбонизиран EGR клапан – винаги е отворен
• Основната настройка на клапан EGR не се извършва
Следващи стъпки • Проверете дебитомера, заменете, ако е дефектен
• Проверете сензора за температурата на входящия въздух, сменете при
необходимост
• Проверете електрозахранването на дебитомера и EGR клапана
• Проверете дебитомера, заменете, ако е дефектен
• Проверете EGR клапана:
– Ако EGR клапанът е винаги отворен, отработените газове се рециркулират постоянно
.-Ако EGR клапанът е блокирал го заменете и опитайте да откриете причините за блокиране
• След като е инсталиран нов клапан EGR: изпълнете основните настройки с диагностичен уред

 

ДИАГНОСТИЧЕН КОД ЗА ГРЕШКА P0172 P0506
Показани грешки Горивната смес е много обогатена
• Електромагнитният клапан с филтър с активен въглен -постоянно отворен:
• Обогатената горивна смес от филтъра с активен въглен е образувана в системата за всмукване на въздух
• Мембраните на пневматичния регулатор за гориво
пропускат: гориво се вкарва в системата за всмукване на въздух през вакуумната линия
• Запушен / карбонизиран EGR клапан – винаги е отворен
Устройство за празен ход – обороти на двигателя под зададената стойност
• Замърсено / блокирало устройство за празен ход
• Неправилни входни сигнали, пристигащи от блока за управление на двигателя
• Дроселова клапа – запушена/ блокирала
Следващи стъпки • Подменете електромагнитният клапан с филтър с активен въглен, ако е необходимо
• Проверете регулатора на налягането на горивото, сменете при необходимост
• Проверете клапана за рециркулация на отработените газове:
– Ако клапанът за рециркулация на отработените газове е винаги отворен, изпускателните газове се рециркулират постоянно
– Ако клапанът за рециркулация на отработените газове се е блокирал, сменете и разберете на
причините за блокиране
• Проверете устройството за празен ход с помощта на осцилоскоп
• Заменете блокиралия / карбонизиран регулатор за празен ход
• Прочетете входните сигнали на регулатора с помощта на
диагностичния тестер
• Заменете блокираната / карбонизирана дроселова клапа и разберете причините за блокирането

Източник: MS motorservice

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!