Правила за монтиране на еластомерна гарнитура на капака на клапаните

2 август 2019, 7:00

През последните години капаците на клапаните са се променили от метални в пластмасови.

Капаците на клапаните от алуминиевите или стоманени са заменени от разработки с термореактивна или подсилена със стъклени влакна термопластика с интегрирани гумени уплътнения. Предимствата са ясни: намаляване на теглото, висока степен на конструктивна свобода в дизайна, интегрируемост на допълнителни компоненти като маслоотделителя Multitwister®, отделяне на компоненти и следователно намаляване на шумовите емисии и др.

Фигура 1: Демонтиран капак на клапаните, изработен от PA 6.6 с фибростъкло.

Адаптивните гумени гарнитури, изискват само малко налягане за да гарантират надеждно уплътняване. Относно изкривяването и разстоянието между болтовете, те се определят индивидуално за всеки отделен случай.

Скицата изобразява схематично състоянието на винтовата връзка на капака на клапаните. Тъй като каучукът е трудно свиваем и може да се повреди при по-високо налягане, формованите гумените уплътнения са инсталирани в усилен канал.

Фигура 2: Схема на отделянето на капака на клапаните от цилиндровата глава

Болтът има втулка, която действа като разделител и предотвратява прилагане на прекомерен въртящ момент. Комбинацията от дължината на втулката на болта, височината на сечението и дизайна на отделящия елемент води до уравновесяване на усилията при уплътняване. Това равновесие зависи също от твърдостта и състоянието на материалите от еластомер (червено + синьо), които трябва да бъдат заменени при ремонти.

Капакът на клапаните е основен източник на шум от двигателя. Отделянето и от цилиндровата глава може да намали шума. Фигура 2 илюстрира принципа. Гумените елементи (червено + синьо) предотвратяват директния контакт с цилиндровата глава за по-тиха работа.

Инструкции за инсталиране
 • Извадете използваното уплътнение от капака на клапаните
 • Сменете болтовете с гумените елементи
 • Проверете уплътнаващата повърхност за пукнатини и гладкост
 • Почистете и проверете жлеба на уплътнението (не може да има замърсяване, чужди тела или драскотини)
 • Не използвайте допълнителни уплътнители при монтажа.
Изключение:
 • Освен ако изрично не е указано да го направите
 • В ъглите на полукръговете на разпределителния вал е допустимо много малка капка уплътнител (фиг. 3), което спомага за наместването на уплътнението в ъглите
Фигура 3: Уплътнител в ъглите на полумесеца
Внимание:

Допълнително прилаганият уплътнител променя разпределението на товара, еластичните характеристики и работния обхват на уплътнението. По-специално, в случай на уплътняване на капаци с нежен ръб, както е в Т-образно сечение (фиг. 4), може да се получи свръхналягане и повреждане на уплътнението.

Фигура 4 T-профил с допълнителен сложен уплътнител, което води до свръхналягане на гарнитурата
 • Поставете гумената гарнитура грубо върху жлеба в характерните точки и в полукръговите отвори на болтовете (фиг. 5).
Фигура 5: Процедура за сглобяване
 • Натиснете уплътнението в жлеба, като започнете от тези позиции отляво и отдясно. След това уплътнението трябва да е закрепено здраво навсякъде.
Внимание:

Не започвайте само от едната страна на капака и не бутайте уплътнението навътре от началната точка, тъй като уплътнението ще се разтегне и ще стане твърде дълго, за да влезе в жлеба.

 • Ако капакът има вдлъбнатини за разпределителния вал, проверете тези зони за перфектното положение на уплътнението по радиуса и в ъглите на полумесеца.
 • Проверете дали са налице всички елементи за отделяне и всички болтови втулки.
 • Поставете капака на клапаните на главата на цилиндъра и затегнете болтовете според спецификацията на затягане (въртящ момент, последователност).

Източник: VICTOR REINZ

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!