Електрическа вакуумна помпа

26 август 2019, 5:30

Полезна информация и ценни съвети за всички аспекти на електрическите вакуумни помпи.

Тъй като спирачната система е една от най-важните системи във всяко превозно средство, е задължително да се гарантира, че постоянно и ефективно спирачната сила присъства по всяко време. Повечето усилватели на спирачките използват вакуума, генериран от всмукателния колектор на двигателя с вътрешно горене. При определени условия на работа, например по време на фазата на студен старт и загряване или при движение на екстремни надморски височини, вакуумът, произведен от двигателя, вече не е достатъчен. В такива случаи е необходима вакуумна помпа, за да се генерира допълнителен вакуум.

КОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВАКУУМНА ПОМПА

За превозни средства, чиято конструкция на двигателя предполага да имат твърде малко или изобщо да няма вакуум, за да работи спирачната система, се използват електрически вакуумни помпи. Те гарантират надеждната работа на усилвателя на спирачката. Електрическата вакуумна помпа гарантира, че се поддържа надеждната работа на спирачна система, функционираща с пневматично усилване на спирачката.

Електрическите вакуумни помпи могат да се използват в следните типове двигатели:

 • Бензинов двигател с директно впръскване
 • Дизелови превозни средства
 • Хибридни и електрически превозни средства
 • Горивни клетки / електрически превозни средства
 • Превозни средства със или без турбокомпресор, автоматична трансмисия или система STOP-START.

Предимства на допълнителна електрическа вакуумна помпа:

 • Поддържа всички видове двигатели
 • Намалява енергийните нужди благодарение на работата на помпата при необходимост
 • Спомага за намаляване на емисиите на CO2
 • Функционира независимо от технологията на двигателя
 • Без поддръжка (сухото движение и самосмазването не изискват връзка с маслената система)
 • Електрически задвижваните вакуумни помпи поддържат концепция за гъвкава платформа на превозното средство

Ротационната помпа, наричана понякога лопатна помпа, е помпа с положително изместване, която е предназначена за засмукване на въздух и създаване на подналягане. Вакуумната помпа работи в съответствие с принципа на ротационния лопатен компресор.

Помпата съдържа ротор, една или няколко подвижни лопатки, които могат да бъдат вградени в този ротор. Електродвигателят завърта вала на помпата и по този начин и ротора. Подвижните лопатки се притискат към вътрешната стена на помпената камера чрез центробежната сила и те уплътняват камерите. Резултатът е, че въздухът в камерите, които се образуват от стената на корпуса и от всяка от лопатките, се измества от всмукателната страна към страната на налягането.

Тази промяна в обема на камерата генерира вакуум, предизвикващ всмукване на въздух от усилвателя на спирачката през вакуумната помпа чрез пневматичната система.

Положение за монтаж в автомобила

Двигателното отделение обикновено е мястото за монтаж на вакуумната помпа. В зависимост от автомобила помпата може да бъде фиксирана отляво или отдясно до двигателя или върху долната носеща греда. По акустични причини (предаване на структурен шум и вибрации) помпите са закрепени на опори с подходящи изолационни елементи (тампони).

Пневматична връзка

Електрическата вакуумна помпа е свързана към гъвкавата система от пневматични спирачни линии чрез пневматични накрайници. Всмукваният въздух се филтрира и се придвижва към вакуумната помпа чрез усилвателя на спирачките и гъвкавата пневмачична система. Пневматичните тръби, клапаните и усилвателят на спирачките не трябва да съдържат частици или друг вид замърсители, които ако бъдат засмукани, може да доведат до повреда на помпата.

Варианти на връзката

В зависимост от типа превозно средство и от необходимостта, могат да се монтират два варианта на вакуумната помпа. Тук различаваме управляеми и регулируеми електрически вакуумни помпи.

Регулируем вариант

В случая на регулируемия вариант, сензор за налягане е монтиран във вакуумната линия към усилвателя на спирачката. Сензорът за налягане постоянно регистрира действителното налягане в системата и предава тази стойност на електронно управляващо устройство от по-високо ниво (например блок за управление на двигателя).

Електронният контролен блок сравнява данните на сензора със зададените стойности и регулира работния цикъл на вакуумната помпа, ако е необходимо. Електрическото управление, зададено от управляващото устройство, се осъществява чрез реле, свързано с помпата.

Управляем вариант

Този вариант работи без сензор за налягане и се управлява чрез карти за налягането на всмукателните тръби, заложени в контролния блок на двигателя. Налягането на всмукателната тръба се изчислява от входните променливи – оборотите на двигателя, натоварването, положението на дроселовата клапа и превключвателя на стоп – машинката.

Блокът за управление на двигателя сравнява налягането, заложено в характеристичната карта, с изчисленото налягане на всмукателната тръба за усилвателя на спирачката и след това използва тази информация, за да управлява помпата. Включването и изключването на електрическата вакуумна помпа се извършва в определен диапазон на налягането, който се определя с помощта на разликата между пусково и изключващо налягане. Атмосферното налягане служи като ориентир за електронното управление. В зависимост от системата, тази стойност може да бъде изчислена или определена с помощта на сензор за налягане, инсталиран в електронния контролен блок.

Източник: HELLA

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!