Подобрен дизайн на буталата на KS Kolbenschmidt

25 октомври 2019, 6:00

Защо някои бутала имат необичайни вдлъбнатини за мотовилките? Това е съзнателно подобрение, а не грешка в конструкцията или дизайна. Все по-често се използват бутала с вдлъбнатини в отвора за мотовилката, дори в бутала работещи с мотовилки с прави страни. Предимствата включват подобрено смазване и охлаждане на буталния болт и следователно – по-висока устойчивост при натоварване.

В сравнение с други производители, буталата KS Kolbenschmidt често разполагат с вдлъбнатина във формата на ключов камък, въпреки факта, че е монтирана мотовилка с успоредни страни на главата в буталото. В сравнение с буталата с вдлъбнатини за мотовилки с трапецовидна глава, това скосяване не върви чак до челото на буталото, а по-скоро често завършва в средата на купола.

Забележка:

Това не е – както често се подозира поради неправилната форма – недобре подбрано бутало, а всъщност е умишлена оптимизация.

Предимствата на този тип дизайн са:

  • По-голяма хлабина между мотовилката и буталния болт. Това позволява достигането на повече масло до буталния болт от пръски от въртенето на коляновия вал и отвора на маслената магистрала.
  • По-голямото количество масло води до подобрено охлаждане и смазване на лагеруването на буталния болт при големи натоварвания.
  • Буталният болт има повече свободно пространство в посока към коляновия вал (от страната, освободена от налягането), за да може да се деформира еластично.

Бутало с успоредна вдлъбнатина за буталния болт

Бутало с вдлъбнатина с трапецовидна форма

Не се получава отслабване на буталото поради конструкцията на наклона. Няма усилия върху буталния болт от долната страна на буталото по време на горенето.

Повърхностите на буталния болт, подложени на натиск, са оцветени в червено на диаграмите за по-ясно разбиране.

Източник: KS Kolbenschmidt

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!