Да използваме ли смазки при монтаж на освобождаващия лагер на съединителя?

28 ноември 2019, 13:00

В момента се използват се три различни типа корпуси за лагерите за освобождаване на съединителите. Различни методи трябва да се използват при извършване на дейности по поддръжката и ремонта им. Механиците трябва да спазват следните правила:

  • Преди да инсталирате, проверете освобождаващия лагер, освобождаваща вилка и водещите втулки за износване. Сменете повредените части
  • Отстранете замърсителите от корпуса на лагера и от водещата втулка
  • Ако корпусът на освобождаващия лагер е направен от метал (фиг. 1), нанесете върху него смазка
Фиг. 1: Освобождаващите лагери с метални корпуси трябва да бъдат смазани
  • Използвайте смазката, препоръчана от производителя на превозните средства. При отсъствието на препоръки на производителя, Castrol Olista Longtime 1 или 2 може да се използва като смазка
  • Пластмасови корпуси (фиг. 2) или покрити с PTFE (политетрафлуоретилен) покрития (фиг. 3) никога не трябва да се смазват
Фиг. 2: Освобождаващите лагери с пластмасов корпус не трябва да се смазват
Фиг. 3: Освобождаващите лагери с PTFE корпус не трябва да се смазват

Моля, спазвайте спецификациите на производителя на автомобила!

Източник: REPXPERT

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!