Причини за приплъзване на съединителя

, 17 февруари 2020, 7:00

Приплъзването на съединителя може да има различни причини. Освен притискателния диск и фрикционния диск на съединителя, проблемът често се среща в системата за освобождаване. Допълнителните причини включват неправилно обработен маховик или монтаж на грешен съединител.

Необходими проверки:
  • Износването на системата за освобождане, свободата на движение, настройката
  • Дали частите са правилни за превозното средство
  • Уверете се, че маховикът е правилно преработен

Челно износване на фрикционната повърхност до нитовите глави

Причина:
  • Нормално износване за специфичните условия на употреба
  • Често потегляне в трудни условия / неправилен стил на шофиране
  • Механизмът на задействане на съединителя е твърд
  • Освобождаващата система не е правилно монтирана или настроена
Следствие:
  • Пълната сила на притискателния диск не е налична
Фрикционен диск, износен до нитовите глави

Силно замърсени фрикционни повърхности с масло или грес

Причина:
  • Повредени уплътнения на трансмисията или на двигателя
  • Прекомерна грес върху входящия вал на трансмисията или изключващия лагер лагер
  • Теч от хидравлична система за задействане на съединителя
Следствие:
  • По-ниски стойности на триене от фрикционните повърхности
Силно замърсен фрикционен диск с масло или грес

Съединителят е силно прегрят и разслоен

Причина:
  • Съединителят е приплъзвал продължително време
  • Автомобилът се стартира на твърде висока предавка
  • Недостатъчна сила на притискане
  • Проблеми в системата за освобождаване – без свободен ход на съединителя и последващо втвърдяване
  • Замърсяване с масло или грес
Следствие:
  • Свързващият материал на фрикционните повърхности е силно повреден поради прегряване
Съединителят е силно прегрят и разслоен

Фрикционният материал не контактува с цялата повърхност

Причина:
  • Маховикът е неравномерно износен
  • Тежко задиране на повърхността на триене
Следствие:
  • По-ниски стойности на триене
Коментар:

При новите дискове, фрикционната повърхност започва само с периферен контакт (по големия радиус на триене поради изпъкнал контакт с притискателния диск). В резултат на това новите части могат да предават пълните нива на мощност, дори преди да бъдат напълно сработени.

Фрикционният диск не контактува с цялата повърхност

Притискателният диск на съединителя е прегрят

Причина:
  • Съединителят дълго време приплъзва
  • Замърсяване с масло или грес
  • Проблеми в системата за освобождаване – без свободен ход на съединителя и последващо втвърдяване
  • Маховикът е прекалено дебел – преработването не е направено правилно
Следствие:
  • По-ниски стойности на триене за фрикционните повърхности. Недостатъчните сили на притискане и дълготрайното приплъзване на съединителя ще генерират повече топлина, отколкото може да се абсорбира. Това води до прегряване.
Плочата на притискателния диск на съединителя е прегрята

Палците на диафрагмената пружина са силно износени

Причина:
  • Износена освобождаваща система
  • Износена направляваща втулка на лагера
  • Предварителното притискане на лагера на съединителя не е регулирано добре (липса на свободен ход)
Следствие:
  • Действието на силата на притискане е блокирано, защото лагерът за освобождаването на съединителя e притиснат или е по-малко ефективен поради голямото предварително натягане.
Силно износените диафрагмени пружини

Диафрагмената пружина е счупена

Причина:
  • Прекомерно налягане / ходът за освобождаване е значително надвишен
Следствие:
  • Силата на притискане на мембранната пружина вече не съответства на проектните стойности
Коментар:

Предизвиква приплъзване поради недостатъчно отделяне на притискателната плоча.

Счупена пружината на диафрагмата

Износване на палците

Причина:
  • Непрекъснат или несъосен централен контакт на освобождаващия механизъм върху лагера или лостовете за освобождаване.
Следствие:
  • Силата на притискане вече не е ефективна, тъй като палците за освобождаване са блокирани, когато съединителят е задействан.
Износване на палците

Източник: Sachs

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!