Предотвратяване на повреда на шлиците на главината на съединителя – на какво да обърнем внимание

13 март 2020, 7:00

Днес съобщаваме за интересен случай от сервиз, където беше заменен двумасовия маховик и съединителя на автомобила на клиента. За съжаление автомобилът претърпя поредната повреда на съединителя малко след излизането от гаража. При разглобяването на автомобила беше забелязано, че профилът на главината на диска на съединителя е напълно износен.

Нов профил на главината
Повреден профил на главината

Нашите експерти оценяваха щетите на място и в началото изглеждаше, че сервизът е извършил всички работи правилно. Но при по-внимателна проверка екипът забеляза, че е използван нов комплект болтове за закрепване на притискателния диск на съединителя към двумасовия маховик. Тези болтове бяха малко по-дълги от първоначално използваните. Поради проходните резбови отвори във вторичната маса, болтовете излизат прекомерно от обратната страна, така че опират в първичната маса, като пречат на двумасовия маховик да работи както трябва.

Абразията на материала и белезите върху основната маса показват, че в място за фиксиране е използван твърде дълъг болт

В този комплект съединител беше използван и твърд феродов диск на съединителя, което означава, че торсионните вибрации на двигателя действат върху връзката между главината и входящия вал на трансмисията без никакво затихване. В крайна сметка по-голямото натоварване довежда до бързо износване на профила на главината.

Инструкции за обслужване:

Ако нови болтове са включени в опаковката на съединителя или двумасовия маховик, трябва да се използват тези болтове. Ако не са включени болтове, трябва да се използват само болтове със същата дължина и здравина като оригиналното оборудване. Сменяйте оригиналните болтове само ако това е препоръчано от производителя на автомобила.

Източник: REPXPERT

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!