Нова конкуренция в променящия се пазар

10 юни 2020, 7:00

Множество географски и технологични тенденции се сближават на автомобилния следпродажбен пазар, носейки нова порода клиенти, нови предизвикателства за обслужване и смущаващи нови конкуренти. За да останат конкурентоспособни, продуктът, цената и качеството остават съществени за автосервизите, но истинският потенциал на бизнеса ще се състои не само в техническата експертиза, а в достъпа и обслужването на клиента. Fatiha Laauich, мениджър на общоевропейския стратегически маркетинг, DENSO, обяснява повече.

Никога досега световната автомобилна индустрия не се е сблъсквала с толкова широка промяна. Увеличаването на очакванията на клиентите, възприемането на нови технологии и промените в собствеността на превозните средства принуждават предприятията от афтърмаркета да изграждат нови бизнес модели, да повишават нивата на обслужване и непрекъснато да правят иновации. Докато сервизите преди са осъществявали бизнес в стабилна среда с пълна информираност за конкурентите на различни етапи от веригата на пазара, бъдещето носи нов тип конкуренция, за която трябва да се подготвим.

Дигиталният сервиз

Както превозните средства стават по-цифрово свързани, така и услугите, от които те се нуждаят. Според доклад на McKinsey, озаглавен The Changing Aftermarket Game, дигитално управляваните продукти и услуги ще представляват нарастващ дял от общата стойност в следпродажбения пазар, нараствайки от 6% до почти 30% за период от десет години.

Докато работните места по поддръжката на автомобилите понастоящем доминират в графика на сервизите, търсенето ще се намалява поради увеличаване на качеството на частите, повишаването на електрическата мобилност и ценовия натиск. Въпреки че нарастващото използване на сензорна технология в новите автомобили може да повиши стойността на ремонта при катастрофи в сервизите, това също ще намали значително обема на тази работа, тъй като сблъсъците ще се избягват по-често.

За да останат конкурентоспособни, сервизите ще трябва да обучават и разработват свои собствен персонал, който да се грижи както за хардуера (телематика, сензори), така и за софтуера (актуализации за обслужване в ефир) в допълнение към механичните компоненти.

Повече от мимолетно предизвикателство

Дните на традиционна собственост на превозни средства могат да бъдат преброени, тъй като производителите на превозни средства инвестират много в развитието на електрически и автономни превозни средства, докато доставчиците на мобилност разширяват офертите си. Бизнесът за споделяне на превозни средства и мобилност за обслужване като Uber, например, предлагат на потребителите удобен пакет за мобилност без много разходи и отговорност да притежават собствено превозно средство.

Тази промяна ще представлява потенциални предизвикателства за следпродажбения пазар, тъй като традиционният собственик или водачът на превозното средство вече няма да бъде отговорен за поддръжката и обслужването му.

За повечето сервизи това означава преминаване от традиционните клиенти към нови източници на бизнес. Личните взаимоотношения, с които се гордее независимият пазар, може да не са толкова ефективни, когато автономните превозни средства си резервират час в сервиз, използвайки GPS данни, за да намерят най-близкия контакт.

Посрещане на клиента по средата

Дигитализацията революционизира автомобилните услуги навсякъде. Днес превозните средства са по-интелигентни от всякога, с вградени телематични устройства и цифрова свързаност, които носят толкова възможности за сервизите, колкото и заплахи.

Техниците вече няма нужда да чакат клиентите, за да ги намерят. Вместо това те могат да предоставят услугите си директно на автомобилистите, с помощта на данни от автомобила. Например, няколко напредничави сервиза вече се възползват от отдалечена диагностика, която им позволява да диагностицират проблем от разстояние, спестявайки време и освобождавайки ценно място на рампата в сервиза.

Според одиторската и консултантска компания PwC до 2025 г. ще има повече от 470 милиона свързани превозни средства по пътищата. Освен интелигентната свързаност на диагностичните системи бъдещите превозни средства ще предоставят повече данни, които дават възможност на сервизите да прогнозират по-точно бъдещото обслужване и изисквания за ремонт, правейки по-точни бизнес прогнози и по-ефективен график на работа.

Национална конкуренция

Днес намирането на местен независим сервиз е по-лесно от всякога. Ръстът на сервизните мрежи и уебсайтовете за доставчици, означава, че много местни независими сервизи могат да станат част от мрежа от висококачествени сервизи по целия свят, като се възползват от национални маркетингови, брандингови и бизнес кампании за развитие.

Мрежа от сервизи, която последователно отговаря на високите стандарти като част от национална марка, има по-голям шанс да спечели бизнес, което се превръща в редовен, повтарящ се бизнес за независимите сервизи. Дигиталните платформи вече се възползват от тази тенденция, предлагайки на независими сервизи възможността да се присъединят към нарастващите цифрови мрежи.

Сега е времето

Докато автомобилната индустрия може да се изправи пред непредсказуеми времена, има едно нещо, което можете да гарантирате – промяната идва, а сега е моментът да се подготвите за нея. Новите дизайни на превозни средства, консумацията и променящите се обществени навици на автомобилистите изискват различен подход към обслужването на превозните средства. Частите, професионализмът и качеството остават съществени, но реалната стойност ще бъде осигурена чрез нови стратегии за обслужване, цифрови услуги и иновативни нови бизнес модели.

DENSO се ангажира да подкрепя независими сервизи по време на тази промяна чрез предоставяне на свързани и дигитални решения, които подпомагат информацията за продукта, доставката и ремонта. Нашият диагностичен инструмент e-Videns е пример за най-новата технология, налична за сервизи за поставяне на точна диагноза и производителност.

Ние разбираме, че автомобилната индустрия претърпява огромна трансформация и работим, за да бъдем начело на иновациите в четири ключови области: електрификация, автоматизирано шофиране, свързана мобилност и фабрична автоматизация. Правейки това, ние гарантираме, че имаме умения и знания, за да ги предадем на сервизите на бъдещето, което им позволява да останат продуктивни и конкурентоспособни.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!