Електромагнитен COMMON RAIL инжектор

18 юли 2020, 8:00

Общо описание

Инжекторите Common Rail позволяват прецизен електронен контрол върху времето и количеството на впръскването на горивото, а по-високото налягане, което предлага технологията с обща шина, осигурява по-добра атомизация на горивото. За да намали шума на двигателя, електронният блок за управление на двигателя може да впръска малко количество гориво непосредствено преди основното събитие за впръскване („пилотно“ впръскване), като по този начин намалява неговата експлозивност и вибрации, както и оптимизира времето и количеството за впръскване за различни вариации в качество на горивото, студен старт и натоварване.
Някои усъвършенствани горивни системи с обща шина извършват до пет инжекции на ход.

Външен вид

Фиг. 1 показва типичен електромагнитен инжектор с обща шина.

Фиг. 1

Принцип на работа на електромагнитния инжектор с обща шина

Електромагнитният двупосочен клапан TWV отваря и затваря отвора на изхода, за да контролира както налягането в контролната камера, така и началото и края на инжектирането. Принципът на работа е показан на фиг. 2.

Фиг. 2
Фаза без инжектиране

Когато към соленоида не се подава ток, силата на пружината е по-силна от хидравличното налягане в контролната камера. По този начин електромагнитният клапан се изтласква надолу, ефективно затваряйки отвора на дюзата. По тази причина хидравличното налягане, което се прилага върху командното бутало, принуждава пружината на дюзата да се компресира. Това затваря иглата и в резултат на това горивото не се впръсква.

Фаза на инжектиране

Когато първоначално се прилага ток към соленоида, силата на притегляне на соленоида издърпва електромагнитния клапан нагоре, като ефективно отваря изходния отвор и позволява на горивото да изтича от контролната камера. След изтичане на горивото, налягането в контролната камера намалява, издърпвайки командното бутало нагоре. Това кара иглата на дюзата да се повдигне и инжектирането да започне. Горивото, което тече покрай изпускателния щуцер, тече към горивния канал и под командното бутало. Горивото, което тече под буталото, повдига буталната игла нагоре, което спомага за подобряване на реакцията при отваряне и затваряне на дюзата. Токът на отваряне е 85V, 7A. Задържащият ток е 12V, 2A.

Край на фазата на инжектиране

Когато токът продължава да се прилага към соленоида, дюзата достига максималното си повдигане, където скоростта на инжектиране също е на максимално ниво. Когато токът към соленоида е изключен, електромагнитният клапан пада, което кара иглата на дюзата да се затвори незабавно и инжекцията да спре.

Проверки на инжектора

 • Проверете съпротивлението
 1. Уверете се, че запалването е изключено и двигателят не е стартиран
 2. Изключете двупиновия конектор на инжектора.
 3. Свържете прецизен омметър между изводите на конектора на инжектора.
  Съпротивлението трябва да бъде между 0,4 и 0,8 ома.
 4. Включете конектора на инжектора.
 • Тестване на изходния сигнал

Ток и напрежение на инжектора

 1. Задайте първия вход за осцилоскопа на 100V (пълна скала).
 2. Свържете активния тестови проводник на този канал към един от проводниците на инжектора. След това свържете заземяващия проводник към шасито.
 3. Свържете AC / DC токова скоба към другия канал на осцилоскоп. Задайте диапазона на захранването на AC / DC на 20A.
  Важна забележка: Трябва да се захване само един от двата проводника, а не и двата. Няма значение кой проводник ще бъде закрепен с токовата скоба: положителната или отрицателната. Това ще се отрази само върху полярността на измерения ток.
 4. Стартирайте двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете на празен ход.
 5. Сравнете резултата с формата на вълната на фиг. 3.
Фиг. 3

Забележка:  Тестовата настройка може леко да изкриви записаните сигнали.

Напрежение на инжектора
 1. Задайте всички входове на осцилоскопи на 100 V (пълна скала).
 2. Свържете активния тестови проводник на канал # 1 към един от проводниците на първия инжектор.
  След това свържете заземяващия проводник към шасито.
 3. Свържете активния тестов провод на канал # 2 към един от проводниците на втория инжектор.
 4. Свържете активния тестов провод на канал №3 с един от проводниците на третия инжектор.
 5. Свържете активния тестов провод на канал # 4 с един от проводниците на четвъртия инжектор.
 6. Стартирайте двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете на празен ход
 7. Сравнете резултата за всеки инжектор с формата на вълната на фиг.4.
Фиг.4
 • Възможни повреди на инжекторите:
 1. Отворена или окъсена верига в проводниците;
 2. Няма или лоша проводимост на куплунга;
 3. Заземяващата връзка е разхлабена или корозирала;
 4. Механична повреда в компонента.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!