LPG-CNG инжектор

20 август 2020, 13:00

Общо описание

Инжекторите са клапани с електрическо задвижване, които точно контролират количеството доставено гориво. Чрез добавяне на горивото към всмуквания от двигателя въздух се създава смес с необходимото съотношение гориво / въздух.

Втечнен пропан-бутан (LPG) и сгъстен природен газ  (CNG) са се превърнали в едно от най-важните алтернативни горива в автомобилния сектор.

Принцип на работа на LPG / CNG системата и инжекторите

Фиг. 1 Дизайн на инжектор LPG / CNG

Инжекторите имат два извода, и двата са свързани към контролера на двигателя. Изходният сигнал е поредица от импулси със специфична форма. Има два типа инжектори за пропан-бутан:

 • с нисък импеданс с съпротивление между 1 и 3 ома;
 • с висок импеданс с съпротивление между 11 и 15 ома.

Всеки горивен инжектор има отвор за подаване и за връщане на гориво. Шините за инжектиране на гориво имат същия концентричен дизайн като горивните тръби. Преминаването на гориво в инжектора от захранващата секция към връщащата е ограничено от охлаждаща втулка.

Има два вида инжектиране на пропан-бутан: газ и течност.

Принцип на работа на инжектирането на газ:

Когато течният пропан-бутан преминава през охлаждащата втулка, се извършва намаляване на налягането, което води до изпаряване на LPG и ефективно охлаждане на зоната около захранващия участък. Това се нарича цикъл на охлаждане и подпомага поддържането на горивото в течно състояние за всички условия на шофиране, независимо от външната температура. Инжекторът доставя пропан-бутана в течно състояние във всмукателния отвор. Той се изпарява веднага след излизане от инжектора. Тази бързо разширяваща се течност охлажда постъпващия въздух към двигателя, което често води до малко повече конски сили, отколкото би могла да постигне бензиновата система, да не говорим за подобрените емисии на отработени газове, с които LPG е известен.

Принцип и предимства на течната инжекция:

Системата за впръскване на течен пропан-бутан показва увеличение на разхода, обикновено 10%, спрямо това, което може да се получи от същия двигател, използващ бензин като гориво. Балансът в полза на пропан-бутана може да се повиши чрез увеличаване на степента на сгъстяване или добавяне на турбо налягане, за да се оптимизира по-високата октанова стойност на пропан-бутана. Системите за газово инжектиране обикновено намаляват мощността с 15% спрямо работата на бензин. Течното впръскването е далеч по-добро от изпарителите или газовите инжекционни системи – с 5% до 20% повече мощност. Голямо предимство на инжектирането на течност е, че се елиминира обратното възпламеняване, често срещано при газообразното инжектиране. Многоточковото впръскване на течен LPG рязко намалява забавянето на ускоряването при турбо двигателите (турболаг). Времето за подаването на искрата може да се регулира, за да се постигне оптимална производителност при инжектиране на течна фаза.  При системата с впръскването на течност не е необходимо да се стартира или гаси двигателя на бензин или да се нуждае от бензин, за да компенсира по-високи температури на горене. Пропан-бутанът се поддържа в течно състояние и се впръсква по многоточков начин, поради което се подпомага двигателят, стартиращ при ниски температури (до около минус 40 градуса по Целзий). Няма изпарител, който да замрази наличната влага, а оттам и системата.

Възможни повреди на инжекторите за LPG/CNG:

 • Прекъсната верига или окъсяване в проводниците;
 • Липса или лоша проводимост на съединителните връзки;
 • Заземяващата връзка е разхлабена или корозирала;
 • Механична повреда в компонента.
Проверка на съпротивлението
 1. Уверете се, че запалването е изключено и двигателят не е стартиран;
 2. Изключете всички съединители на кабелите на инжектора;
 3. Свържете точен омметър между изводите на инжекторния конектор:
  -съпротивлението на инжекторите с ниско съпротивление трябва да бъде между 1 и 3 ома.
  -съпротивлението на инжекторите с високо съпротивление трябва да бъде между 11 и 15 ома.
  Ако има разлика по-голяма от 2Ω, изберете и заменете инжектора с най-високо или най-ниско съпротивление, което от двете позволява, за да постигнете разлика между тях 2Ω.
  Ако тестът за съпротивление докаже отворена верига, инжекторът трябва да бъде сменен;
 4. Включете конектора на инжектора.

При необходимост може да се тестват изходните сигнали на инжекторите с осцилоскоп.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!