Continental разработва базирано на сензори цифрово наблюдение на товарите за камиони

18 септември 2020, 7:00

  • Системата за претегляне на товара предоставя полезна информация за теглото на превозното средство преди започване на пътуване.
  • Мониторингът на натоварването позволява ефективно, икономично и безопасно натоварване на превозни средства, както и намаляване на празните курсове.
  • Решението е основата за превантивна поддръжка и нови бизнес модели.

Технологичната компания Continental разработи високоефективна и надеждна бордова система за претегляне (OBWS), която регистрира и показва теглото на товарните превозни средства, включително ремаркета и полуремаркета. Бързо, лесно и независимо от камиона – преди да започнете пътуването. Допълнителните функции дават възможност за повишаване на ефективността далеч отвъд спецификациите на Директива 2015/719 на ЕС, която ще влезе в сила през май 2021 г.

Директивата изисква от държавите-членки на ЕС да измерват по-често брутното тегло на камионите. За да планират съответно и да предотвратят санкции, водачите и операторите на автопарка вече трябва да знаят състоянието на натоварване на превозно средство, преди да започнат пътуване. Досега това беше почти невъзможно и създаваше особени предизвикателства за превозните средства, за които полуремаркето обикновено се осигурява от спедитора.

Continental разработва сензорен цифров мониторинг на натоварването за камиони.

Преглед на постоянното натоварване

За да отговорят на новите изисквания, в момента повечето страни от ЕС разчитат предимно на стационарно решение. Системата за претегляне на борда обаче предлага добавена стойност, която надхвърля регулаторните разпоредби. „Дори ако натоварването се измерва със сензори на пътя в бъдеще, интегрираното решение ще остане интересно за спедиторите, мениджърите на автопарка и шофьорите“, казва Марк Лайнеман, който е ръководител на технически проекти в Continental и участва в разработването на бордовата система за претегляне.

Още преди камионът да потегли, операторите на автопарка и шофьорите могат да проверят дали теглото на превозното средство е в безопасен диапазон. Системите, които определят теглото на превозното средство само след началото на пътуването, не предлагат това предимство. Ако теглото може да бъде определено преди пътуване, превозните средства могат да бъдат натоварени и по-ефективно и безопасно. Това намалява празните курсове. Предоставените данни също позволяват превантивна поддръжка. В допълнение, тя може да служи като основа за нови бизнес модели, например  зависими от товара транспортни тарифи.

Системата за претегляне на борда записва и показва теглото на търговските превозни средства преди започване на пътуване и дава възможност за допълнителни функции. Данните се показват чрез приложение на смартфона на водача, на дисплей в кабината на водача или в офиса на мениджъра на автопарка.

Сензорите измерват натоварванията на осите

Изискванията на автопарка обаче варират, тъй като има смесени автопаркове, състоящи се от превозни средства с различни окачвания. Поради това експертите в Continental са разработили различни решения, които вземат предвид съответните изисквания на клиентите.

Шасито с въздушно окачване е чудесно за постоянно определяне на състоянието на натоварване на всички отделни оси. Continental разполага и с индивидуални решения за шасита с традиционно окачване.

Например, технологичната компания е разработила сензор за превозни средства с въздушно окачване, който използва ултразвук за измерване на височината и налягането на въздушните пружини, за да определи състоянието на натоварване на оста. На същата основа е разработен сензор за височина за амортисьорите за превозни средства без въздушно окачване. Ходът на окачването на амортисьора предоставя информация за състоянието на натоварване на съответната ос.

Датчикът за деформация от Continental е подходящ и за традиционни, и за въздушно окачени оси. Той измерва деформацията на оста и по този начин дава възможност за изчисляване на натоварването. Сумата от осовите натоварвания води до теглото на превозното средство, включително товара.

Пълна система от един източник

И в четирите случая събраните данни се събират, препращат и оценяват и резултатите се показват накрая чрез приложението на смартфона на водача или на дисплея в кабината. Мениджърите могат също да извличат данните и да оптимизират използването на своя автопарк. Continental предлага всички продукти и услуги като цялостна система от един източник – от въздушната пружина до сензора за обработката на данни и софтуерните приложения.

Директива 2015/719 на ЕС: основна информация

Измерването на теглото на превозното средство има за цел да защити инфраструктурата и да намали въздействието върху околната среда. Претоварените камиони не само представляват повишен риск при движение, но и износват пътищата и мостовете. Това води до разходи за поддръжка и застрашава безопасността по пътищата поради причинените щети. В същото време редовните измервания на превозното средство имат за цел да осигурят по-лоялна конкуренция, като изискват от всички спедитори да спазват предписаните максимални товари.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!