Дебитомери – неизправности, повреди и проверка

13 февруари 2019, 13:00

Черен дим излиза от ауспуха, колата има по-малко мощност и не работи равномерно: това са възможните последици, ако дебитомера изпраща неправилни сигнали. Какви са причините? Как работи дебитомера? Какво представлява бордовата диагностика (OBD)? Какви са възможните диагностични кодове за грешки? Как може да тествате аналогови сензори за въздушна маса? Тук ще намерите отговори на тези въпроси и богата допълнителна информация за сензорите за въздушна маса в тази статия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дебитомерът точно измерва въздушната маса, която постъпва в двигателя. Сигналът от дебитомера се използва за изчисляване на количеството инжектирано гориво. В дизеловите двигатели той също контролира рециркулацията на отработените газове. Той е важен компонент при подаването на въздух и спомага за намаляване на отработените газове. Дефектен или замърсен дебитомер може да предаде неправилни входни сигнали към блока за управление на двигателя, който след това неправилно задейства други компоненти. Особено в турбодизеловите двигатели, натоварването на дебитомера често е толкова голямо, че въздушният поток и скоростта на въздуха са много високи.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА

Дебитомерът се състои от проходен канал (тръба), в който входящият въздух преминава през самия сензорен блок.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В зависимост от приложението и превозното средство, дебитомера се предлага като единичен модул за вграждане, или напълно интегриран в пластмасова тръба. И двата варианта – с или без тръба – се наричат дебитомери.

По-старите модели имат сензорен елемент с нажежaема жичка. Всяко замърсяване на горещия проводник се изгаря, като се загрява за кратко след изключване на двигателя.

По-новите модели работят с подобен на филм нагревател. Тук няма процес на изгаряне. Този сензор с горещ филм се нагрява до постоянна температура от прибл. 120 – 180°C над температурата на входящия въздух (в зависимост от производителя на превозното средство).

Въздухът охлажда сензора  докато преминава през него. Контролната електроника уравновесява това охлаждане чрез нагряващ ток. Този отоплителен ток е измерването на входящата въздушна маса. Този метод отчита плътността на входящия въздух. Пулсациите и връщащите потоци могат също да бъдат открити в по-нови проекти с два отделни измервателни моста.

01 Филтър

02 Електронни компоненти

03 Сензор с горещ филм

04 Датчик за температура

Сензор за въздушна маса с горещ филм (по-стар дизайн)

 

 

01 Сензори

02 Електронни компоненти

Дебитомер с горещ филм (по-нов дизайн, разрез)

 

 

Проблеми и възможни причини

Повредените или замърсени дебитомери могат да предават неправилни сигнали.

Това може да доведе до:

 • черен дим
 • липса на сила
 • неравномерна работа
ПОТЕНЦИАЛНО УВРЕЖДАНЕ СЕ ПРИЧИНЯВА:

Блокиран дебитомер

Утечките в системата на входящия въздух могат да позволят на частиците прах да влязат с всмуквания въздух. След това те се удрят в дебитомера с висока скорост и разрушават деликатния сензорен елемент.

 • Излишната маслена мъгла от вентилацията на картера може да замърси сензора.
 • Грешки при обслужването, като например замърсена работна среда при смяна на въздушния филтър или използване на неправилни или недоброкачествени въздушни филтри, също могат да доведат до попадане на замърсяване и повреда на дебитомера.
 • Водата от изпръскване, като например при силен дъжд, може да влезе в чистата страна на въздуха през въздушния филтър и да повреди или замърси сензора. Солената вода, като например от пътна сол и киша, увеличава този ефект.
 • Частиците от масло от спортни въздушни филтри, напоени с масло, могат да повредят или замърсят сензора.

Маслена мъгла на сензор с горещ филм

Има много други фактори, които могат да причинят повреди на дебитомера, за да подава неправилни сигнали:

 • дефектни клапани за рециркулация на отработените газове
 • дефектни вентилационни клапани на резервоара
 • течове в системата на входящия въздух
 • блокиран въздушен филтър
 • повреден турбокомпресор
ДЕБИТОМЕРИ И БОРДОВА ДИАГНОСТИКА (OBD)

Дебитомерите се наблюдават от бордовата диагностика (OBD). Потенциалните диагностични кодове за грешки тук могат да бъдат:

 • P0100 Неизправност във веригата на входящия въздух или въздушния разходомер
 • P0101 Проблем с измервателния обхват или мощността на въздушния поток или дебитомера
 • P0102 Въздушния дебит е твърде малък
 • P0103 Въздушния дебит е твърде голям
 • P0104 Прекъсване във веригата на дебитомера

Неправилните входни сигнали от дефектен дебитомер могат да причинят неправилно задействане на други компоненти от блока за управление на двигателя. Възникналите съобщения за грешки може да са резултат от дефектен дебитомер:

 • P0171 Система за контрол на сместа (bank1) е твърде слаба
 • P0172 Системата за контрол на сместа (bank1) е твърде богата
 • P0175 Система за контрол на сместа (bank2) е твърде богата
 • P0401 EGR система – недостатъчен дебит
 • P0402 EGR система – прекомерен дебит
СПОРАДИЧНИ ГРЕШКИ

Не всяка повреда, открита от OBD, води директно към светлинния индикатор за неизправност. Ако се открие неизправност в цикъл на шофиране, който влияе на отработените газове, той се запазва като грешка, но индикаторът за неизправност не свети. Лампичката свети само когато същата повреда се появява отново по време на следващия цикъл на шофиране или в рамките на определен период от време. Неизправността след това се обозначава като потвърдена и се записва като OBD грешка. Наред със самата повреда се събират и съхраняват и други експлоатационни данни и условия на околната среда от времето на повредата. Индикаторът за неизправност може да изгасне отново, ако неизправността не се повтори в рамките на определен период от време. Достъпът до данните може да се осъществи с помощта на тестера за двигатели или инструмента за сканиране чрез диагностичния контакт в автомобила:

 • потвърдени грешки в Mode 3
 • спорадични грешки в Mode 7
 • експлоатационни данни (“freeze frames”), при които е възникнала неизправност в Mode 2

Дори ако OBD показва спорадична неизправност на дебитомера, това не означава непременно, че сензорът е дефектен. Влагата, маслената мъгла или замърсяванията често фалшифицират резултатите от измерването, които след това OBD интерпретира като грешка. Тези спорадични дефекти могат да бъдат причинени от гореспоменатите фактори. Поради тази причина е препоръчително да ги проверите, преди да поставите нов дебитомер.

ПРОВЕРКА НА АНАЛОГОВИ ДЕБИТОМЕРИ

Когато диагностицирате грешки, започнете с четене на диагностичния код за грешка с тестер на двигателя или инструмент за сканиране.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

Въпреки че OBD може да открие дефектна част или функция, тя не може да определи причината. Електрическите неизправности в кабелните снопове или в самия компонент обикновено се запазват като грешки. Те трябва да бъдат изследвани с подходящи тестови устройства.

 

 

 

 

1 TF (опция)

2 Вътрешно напрежение UBat

3 Зануляване

4 Референтно напрежение URef

5 UA (изходен сигнал)

Има различни начини за проверка на дебитомера:

ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ

 • Изключете щепсела от дебитомера.
 • Включете запалването.
 • Измерете напрежението на щепсела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следните напрежения трябва да са налице:

 • между пин 2 и зануляване на превозното средство: 12 волта (напрежение на борда)
 • между пин 4 и пин 3: 5 волта (напрежение на датчика)

Ако тези стойности не са достигнати, всички засегнати линии и щепсели трябва да бъдат проверени за късо съединение, прекъсване и преходни съпротивления.

ЗАБЕЛЕЖКА: Волтметър или осцилоскоп също могат да се използват за проверка.

ПРОВЕРКА НА ДОЛНИЯ КРАЙ НА КРИВАТА НА СЕНЗОРА

Необходими условия:

 • Системата EGR функционира правилно.
 • Въздушният филтър е чист.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако няма специален кабел за тестване, свържете измервателен уред с подходящи измервателни накрайници към клемите (задната страна на щепсела).Не пробивайте кабелите!

 • Включете запалването.
 • При изключен двигател измерете изходното напрежение между пин 5 и пин 3.

Ако изходното напрежение на въздушния поток е 1.00 ± 0.02 волта, дебитомера почти винаги функционира правилно. Ако съществува риск измерването да бъде фалшифицирано чрез въздушни потоци (вятър), затворете двата края на измервателната тръба с подходящи средства. Ако изходното напрежение е извън това допустимо отклонение, трябва да замените дебитомера.

ПРОВЕРКА НА РЕАКЦИЯТА

Ако се постигне стойност от 1 волт, внимателно продухайте дебитомера. Стойността на напрежението сега трябва да се покачи със силата, при която духате. Ако това не се случи, сензорът е дефектен и трябва да се смени.

ИЗМЕРВАНЕ ПОД ТОВАР
 • Стартирайте двигателя.Зададена стойност (двигател на празен ход при работна температура): 1,2 – 1,6 волта
 • Увеличете оборотите на двигателя (форсирайте), докато се достигне максималната скорост. Трябва да постигнете напрежение на сигнала от 3,8 до 4,4 волта.

Сензорът за въздушна маса осигурява измеримо напрежение от около 1.0 до 4.4 волта между празен ход и пълно натоварване. Сменете сензора, ако това не се случи. 

Не свързвайте и не изключвайте никакви щепселни съединения, когато запалването е включено. В резултат на това пиковите напрежения могат да унищожат електронните компоненти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте сгъстен въздух за продухване на сензора за въздушна маса Това може да разруши сензора

Източник: ms-motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

AutoPower, 6 март 2020, 14:51 20 0

Чудесна статия, всичко е много добре описано и с картинки даже! Източникът е водещ производител на авточасти и може човек да се довери.

Отговори