Вложки за вихрови камери – правилно обслужване на стари цилиндрови глави

7 октомври 2020, 13:00

Все още често се използват дизелови двигатели с непряко впръскване, които функционират, използвайки принципа на вихровата камера.

В двигателите с вихрови камери, стоманените вложките на вихрова камера са поставени откъм страната на горенето в цилиндровата глава (фиг. 1).

Фиг. 1: Цилиндрова глава с монтирани вложки на вихрова камера

Вложките не са пресовани в цилиндровата глава. По-скоро са монтирани с точност в главата. Вложките са проектирани с до 0,02–0,07 mm надстърчане от предната страна на главата (точния размер “X” зависи от производителя). Това положение притиска вложката на камерата в уплътнението на цилиндровата глава в леглото и, така че не може да се движи по време на работа на двигателя.

Фиг. 2: Проекция на вихрова камера

Проблемите с цилиндровите глави на двигателите с вихрови камери възникват най-вече от прегряване на двигателя в резултат на неправилен ремонт или обработка на главата.

Често задавани въпроси и отговори:

Въпрос: Когато демонтирам цилиндровата глава, някои вложки на вихровите камери изпадат. Трябва ли да бъдат заменени по гаранционна претенция?

Отговор: Това не е причина за рекламация. Ако вложките изпаднат сами, докато се демонтира цилиндровата глава, това показва, че може да е имало нередности в горивния процес (прегряване), докато двигателят е работил. Вложките се разширяват в по-голяма степен при прегряване, отколкото по време нормална работна температура. Това леко разширява отвора в цилиндровата глава. Когато се охлади, се отваря известна хлабина между главата и вложката на вихровата камера и вложката изпада.

Ако отворът за разполагане на вложката на вихровата камера не е повреден и вложката има издатината, посочена от производителя, главата може да се използва повторно.

За да се предотврати изпадането на вложките по време на монтиране на цилиндрова глава, те могат да бъдат фиксирани в нея с малко грес.

Въпрос: Може ли уплътняващата повърхност на цилиндрова глава, оборудвана с вихрови камери да се ремонтира?

Отговор: Въпреки че много производители на двигатели не одобряват шлайфането на цилиндровата глава, със сигурност е възможно и също често се извършва на практика.

ВНИМАНИЕ

Никога не трябва да шлайфате цилиндрова глава с вихрови камери с инсталирани вложки. Преди да шлайфате упътнителната повърхност, премахнете вложките. След това, когато ги монтирате отново,трябва да проверите дали вихровите камери имат необходимата издатина и направете подходящите измервания за преработване на леглото на камерата или шлайфане на вложката, за да регулирате надстърчането, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Цилиндровите главите, изкривени поради прегряване, не трябва да се възстановяват.Те трябва да бъдат бракувани.

Въпрос: Може ли хлабава вложка на вихрова камера да причини загуба на антифриз

Отговор: Не! Вихровите камери не са свързани към охладителната течност. Загубата на охладителна течност в цилиндровата глава винаги е резултат от прегряване на двигателя (неправилно изгаряне). Това води до изкривявания на цилиндровата глава, до дефектиране на уплътненията и образуване на пукнатини. В този случай хлабавите вложки на вихровата камера само симптом на истинския проблем.

Въпрос: Как вихровата камера може да причини изтичане на газове от гарнитурата на цилиндровата глава?

Отговор: Има две различни причини за това.

  1. Вихровата камера няма необходимата издатина по отношение на челото на цилиндровата глава при монтаж.
  2. Прегряването на двигателя е довело до потъване на вихровата камерата в цилиндровата глава. И в двата случая загубата в проекцията на вихровите камери води до загуба на повърхностното налягане от уплътнението на цилиндровата глава в тази област. Течовете са неизбежните последици.

Въпрос: В какви случаи вложките на вихровите камери може да причинят механичи шумове в двигателя?

Отговор: Това може да има различни причини.

  • Не е зададена необходимата издатина на вихровата камера при монтажа. Вложката на вихровата камера се накланя на мястото си и се сблъсква с буталото. Това накланяне се комбинира с налягането при изгарянето и прегряване на камерата (слабо разсейване на топлината, фиг. 3).
Фиг.3
  • Ако двигателят прегрее, напр. поради неправилно изгаряне, компонентите се разширяват значително. Това пречи на свободното движение на буталото, така че започва да чука във вихровата камера, клапаните и цилиндровата глава. Контактните белези от вложката на вихровата камера (вж. стрелката) и входящия клапан може да се види на буталото на Фигура 4. Повредите са причинени от прегряване на двигателя.

Фиг. 4: Контактни следи от удар поради прегряване на двигателя

  • Не е обърнато внимание на правилното осигуряване на излизането на буталото над блока по време на монтажа на цилиндровата глава или е монтирано уплътнение на главата с неправилна дебелина. Това кара буталото да чука във вложката на вихровата камера по време на работа.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!