Турбокомпресорът и системата за смазване на двигателя

2 ноември 2020, 7:00

Базова информация

В повечето конструкции с турбокомпресори, потокът от масло вътре в турбото създава тънък хидродинамичен филм около вала и неговите лагери, в които той се плъзга/движи. Основната роля на маслото е да улесни въртенето и да елиминира до известна степен триенето. Освен това, маслото протичащо през елементите, ги охлажда и извлича топлината, генерирана от високите скорости на въртене и от високите температури на отработените газове.

Правилното смазване е едно от най-важните условия за добра работа на турбото. В случай на неправилно смазване, мигновено ще настъпят сериозни повреди, причиняващи непоправими щети на турбото и ненормална работа на двигателя.

Проблем

Подаването на маслото към турбокомпресора е най-често срещаната зона, където могат да настъпят запушвания/ограничения. Относително тънкият диаметър на тръбичките, през които навлиза маслото, улеснява образуването на запушващ слой вътре в тях. Особено, когато линията е разположена близо до преки източници на топлина – като отработените газове например, може да доведе до овъгляване на маслото в нея.

Изходящата тръба е с много по-голям диаметър, доста по-труден за запушване. Тук маслото се връща гравитационно от турбото и не е под налягане. Запушването на линията може да предизвика свръхналягане на маслото в турбото, което пък да доведе до издухване на уплътненията. Високите стойности на налягане в някои двигателни картери, също могат да попречат маслото да се връща безпроблемно от гравитацията през изходящата тръба.

Разграждането на маслото е друг важен фактор. Прецизният механизъм на вала и лагерите на турбината е много чувствителен към замърсявания в маслото. Дългите интервали на смяна, прегряването му и нарушената филтрация могат да влошат неговите характеристики и да изложат турбокомпресора на преждевременна повреда.

Препоръка

Уверете се, че смазочната система на двигателя е в добро състояние и че маслото се движи и разпределя свободно по всичките компоненти, по-специално към и от турбото. Освен това се уверете, че за двигателя се използват правилните тип и количество масло. Спазвайте интервалите за смяна на маслото или го сменяйте по-често.

Предовратяване на проблеми

Приемете следните съвети при диагностика на проблеми и при замяна на турбокомпресора.

  • Безпрепятственото движение на маслото към и от турбото е много важно – уверете се, че налягането на входящото масло е правилно, както и че то се връща безпрепятствено.
  • Почистете или за предпочитане сменете подаващите / връщащите тръби за масло. При почистване, тръбите трябва да са свободни от всякакви запушвания, по-специално от нагар / наслоявания.
  • Никога не използвайте силиконови / течни гарнитури за уплътняване на маслопроводите
  • Сменете маслото и масления филтър, когато монтирате нов турбокомпресор
  • Заредете новият турбокомпресор с масло преди монтажа
  • Ако в системата има прекомерни отлагания, утайки и замърсявания, направете промивка на двигателя (приложимо за конкретни модели двигатели, вижте бюлетина на Nissens за двигатели PSA)

Често срещани проблеми при смазване на турбината

Недостатъчно добро смазване: Счупен вал, причинено от липса на смазване. Високата скорост на въртене и триенето в движещите се части са причинили екстремно повишаване на температурата, загряване на вала и в крайна сметка, наговото счупване.

Недостатъчно смазване: Повърхността на вала на турбото е тъмна и овъглена. Недостатъчното подаване на масло е причинило прегряване, което е променило цвета на стоманата. Синкавият до жълтеникав цвят е топлинен оттенък, причинен от прегряване на стоманата на вала. След това останалото масло ще започне да кипи на повърхността му, което причинява черните агломерации / нагари.

Недостатъчно смазване: Овъгляване на маслото върху аксиалния лагер – повреда, провокирана от недостатъчно добро смазване, причинено от прегряване.

Замърсяване на маслото: Ясно видимите следи от нарези върху повърхността на носещия лагер, се дължат на триене и прекомерно износване на материала, прeдизвикани от замърсявания в маслото. Въпреки наличието на масло, валът на тази турбина се счупва.

Нарушено подаване на масло: Деформация на захранващия тръбопровод на маслото, причинена от небрежен монтаж. Тръбата е здрава, но деформацията е причинила ограничаване на потока на масло и по този начин има недостиг на маслото, отиващо към турбото.

Нарушено подаване на масло: Силното замърсяване на маслото (отлагания / овъгляване) е причинило запушване/ограничения на захранващия тръбопровод, видими върху свързващия фитинг.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!