Какво трябва да знаете за филтъра за твърди частици

14 март 2019, 9:00

Филтърът за твърди частици (DPF) се превърна в незаменим елемент в настоящите автопаркове. Как работи и защо е необходим?

Даваме кратък преглед на най-важните характеристики и ви показваме защо е важно DPF да се почиства редовно на ранен етап.

Функциониране и необходимост

Основната задача на DPF е да намали замърсяването от дизеловия двигател. Вредното въздействие на праховите частици и азотните оксиди не е нова тема, но беше отправна точка за технологията на филтъра за твърди частици преди много години. Не е вярно да се предполага, че нуждата от DPF днес е много по-ниска, отколкото в миналото, тъй като вече са предприети много вътрешни мерки за намаляване на емисиите на замърсители. Поради това частиците на саждите са намалени толкова много по размер, че са станали вдишвани и по този начин изключително вредни за човешкия организъм. Това показва колко важно е правилното функциониране на филтъра за частици. Един непокътнат DPF абсорбира точно тези частици от саждите и ги изгаря до пепел по време на така наречената регенерация. Остатъците от пепел постепенно запълват структурата на питата на филтъра, докато най-накрая „запуши“.

Интервал на поддръжка и възможни икономии на разходи

Настоящият емисионен стандарт Euro-6 за камиони и автобуси се основава изключително на керамични филтри с покритие, които подлежат на препоръка за обслужване на всеки 250 000 км за повечето производители. Какви са причините не само да се спазва този интервал, но и да се мисли за почистване по-рано?

С увеличаване на пробега, честотата на впръскване в контекста на регенерацията също се увеличава; резултатът е увеличаване на потреблението. Също така постоянно нарастващото обратно налягане поради увеличеното натоварване на DPF може да доведе до по-голямо потребление на дизелово гориво.

Препоръчва на собствениците редовно да почистват филтрите за твърди частици на всеки 100 000 км – това гарантира правилната функция на филтъра с ниско налягане и намален разход на гориво – полза от екологична и икономическа гледна точка.

Източник: pressebox

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!