TRW предлага инструмент за демонтаж на горния болт на моноготочково окачване VAG

3 декември 2018, 15:08

От гледна точка на конструкцията, болтът за закрепване на горната част на рамото на мионоготочковото окачване при VAG (фигура 1) се разединява и често се отстранява само с използването на сила, особено при по-стари автомобили.

Фиг. 1: Горните рамена на многоточковото окачване на VAG

Ако фиксиращият болт е блокирал, препоръчваме да използвате специален инструмент за отстраняване (фигура 2). По този начин захващащият винт може да бъде свален без никакви проблеми и без да се повреди окачването на колелото. Когато използвате специалния инструмент, винаги спазвайте инструкциите на производителя.

Фиг. 2 Специален инструмент

След монтажа направете реглаж на превозното средство, включително кривата на успоредност, както е указано от производителя на превозното средство.

Източник: www.trwaftermarket.com

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!