Здраво свързване за перфектно уплътняване

21 юни 2019, 7:00

Болтовете на цилиндровата глава са свързващите елементи между блока на двигателя, уплътнението на цилиндровата глава и цилиндровата глава. Силата на затягане на болта е важен фактор за уплътняването на горивната камера, смазочните и охладителните канали и околния въздух. Задача, която трябва да се изпълни перфектно със студени или изключително горещи двигатели, при отрицателни и високи положителни налягания.

При затягане на болтовете на цилиндровата глава, силата на болта генерира повърхностно налягане, което е от съществено значение за постигане на перфектно уплътнение

При затягане на болтовете на цилиндровата глава, болтовата сила генерира така нареченото повърхностно налягане, което е от съществено значение за постигане на перфектно уплътнение. По този начин и в комбинация с прилагания метод на затягане, болтовете имат силно влияние върху качеството на повърхностното налягане.

Повърхностното налягане описва силата на единица контактна повърхност между два компонента, например между цилиндровата глава и гарнитурата на главата, или блока на двигателя и гарнитурата на главата. За разлика от затягащата сила, повърхностното налягане не е постоянно по цялата контактна област.

Специални болтове за по-високи усилия

Разтягащи се болтове

Болтовете, които са затегнати над границата на еластичност (граница на провлачване) в пластичната зона, осигуряват високи и еднакви сили на затягане на болтовете. Важна предпоставка за надеждно уплътнени хлабини без повторно дозатягане. В това отношение, разтягащите се болтовете предлагат решаващи предимства пред валцованите болтове. Чрез намаляване на диаметъра на стеблото, болтът може да реагира еластично на динамичните натоварвания при уплътняването, т.е. адаптацията е значително подобрена.

Предимство на разтягащия се болт: За разлика от валцования болт, той може да се затегне отвъд границата на еластичност (граница на провлачване) в пластичната зона – гаранция за високи и еднакви сили на затягане на болтовете.

Разтягащите болтове са конструирани така, че да могат да се удължават отвъд границата си на еластичност в пластичната област без проблеми. Когато се достигне специфичен момент на затягане, болтовете се завъртат допълнително на определен ъгъл, който предварително ги натоварва в пластичната област. Следователно не е необходимо да се прави повторно дозатягане.

Метод с предварителен въртящ момент и ъгъл на затягане

В първата стъпка болтът се притиска към цилиндровата глава посредством предварителен въртящ момент. При втората стъпка, с т.нар. ъгъл на затягане, болтът се затяга в пластичната зона, т.е. извън неговия еластичен обхват. Използвайки метода с въртящ момент и ъгли на затягане, промените в силата на затягане на болта са в диапазона ± 10%. С използването на метода на затягане с няколко стъпки, разликите ще бъдат в рамките на ± 30% от изчислената сила на затягане на болта. Причините за това са в дисперсионния диапазон на стойностите на въртящия момент и общия коефициент на триене, т.е. триенето, което възниква под главата на болта и в резбите.

Метод на затягане при използване на предварително затягане с определен въртящ момент и допълнителен ъгъл.
СЪВЕТ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ
С метода с предварителен въртящ момент и ъгъл на затягане, болтовете на главата се удължават завинаги. Затова болтовете на цилиндровата глава трябва да се използват само веднъж от съображения за безопасност.

Източник: Victor Reinz

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!