Проблеми с подгревните свещи

30 юли 2019, 7:00

Унищожен / липсващ връх на свещта

Причина:
 • Неизправност на подгряващия блок.
 • Неправилна посока на впръскваното гориво.
 • Неправилен брой или размер на уплътнението причиняващо неправилно положение на впръскването.
Отстраняване:
 • Проверете съответствието на подгряващия блок с типа автомобил и правилно му инсталиране.
 • Проверете монтажния отвор на свещта за замърсяване с въглерод.
 • Сменете свещите

 

Грапава повърхност на върха на свещта

Причина:
 • Неизправност на подгряващия блок.
 • Неправилна посока на впръскваното гориво.
 • Неправилен брой или размер на уплътнението причиняващо неправилно положение на впръскването.
Отстраняване:
 • Проверете съответствието на подгряващия блок с типа автомобил и правилно му инсталиране.
 • Проверете монтажния отвор на свещта за замърсяване с въглерод.
 • Сменете свещите

 

Счупен връх на свещта

Причина:
 • Прекалено дълго време на подгряване или твърде високо / ниско напрежение (12-V свещ, използвана в 24-V система или обратното)
 • Отказ на алтернатора или регулатора.
Отстраняване:
 • Проверете релето на свещите (контактите).
 • Проверете волтажа на бордовото напрежение и свещта за подгряване.
 • Проверете напрежението на системата за зареждане.
 • Сменете свещите

 

“Подут” връх на свещта

Причина:
 • Прекомерно напрежение (използва се 12-V свещ в 24-V система или обратно
 • Отказ на алтернатора и / или регулатора.
 • Неподходящо съхранение (влага).
Отстраняване:
 • Проверете работното напрежение на свещта.
 • Проверете системата за зареждане.
 • Проверете условията на съхранение.
 • Сменете свещите

 

Изпъкнал пръстен на върха на свещта

Причина:
 • Масло в горивната камера (вероятна причина: износване на двигателя на автомобила).
Отстраняване:
 • Проверете плътността на буталото в цилиндрите (компресията) на двигателя.
 • Проверете разхода на моторно масло.
 • Сменете свещите

 

Деформация на свещта (поради прегряване)

Причина:
 • Неизправност на подгряващия блок.
 • Неправилна посока на впръскваното гориво.
 • Неправилен брой или размер на уплътнението причиняващо неправилно положение на впръскването.
 • Прекалено дълго време на подгряване или прекомерно напрежение (12-V свещ, използвана в 24-V система или обратно)
 • Отказ на алтернатора и регулатора.
 • Грешен момент на впръскване на дюзата.
Отстраняване:
 • Проверете съответствието на подгряващия блок с типа на автомобила и правилното инсталиране.
 • Проверете монтажния отвор на свещта за замърсяване с въглерод.
 • Проверете релето за подгряване.
 • Проверете напрежението на автомобила и напрежението на свещта.
 • Проверете напрежението на системата за зареждане.
 • Проверете момента на впръскване на горивото.
 • Сменете свещите

 

Липсващ връх на свещта

Причина:
 • Неизправност на подгряващия блок.
 • Неправилна посока на впръскваното гориво.
 • Неправилен брой или размер на уплътнението причиняващо неправилно положение на пръскане.
 • Грешен момент на впръскване на дюзата.
 • Повредена резба на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава или недобре затегната свещ.
Отстраняване:
 • Проверете съответствието на подгряващия блок с типа на автомобила  и инсталираните свещи.
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта за подгряване в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете момента на впръскване на горивото.
 • Сменете свещите

 

Перфорация на сондата, пукнатини или разтопяване в близост до тялото на свещта

Причина:
 • Неправилна посока на впръскваното гориво.
 • Неправилен брой или размер на уплътнението причиняващо неправилно положение на пръскане.
 • Грешен момент на впръскване на дюзата.
 • Повредена резба на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава / не затегната свещ причиняваща неправилно монтиране на свещта.
Отстраняване:
 • Проверете съответствието на подгряващия блок с типа на автомобила  и инсталираните свещи.
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта за подгряване в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете момента на впръскване на горивото.
 • Сменете свещите

 

Сондата е в контакт с тялото на свещта

Причина:
 • Прекалено висок момент на затягане.
 • Неподходящ инструмент или повреда на резбата на отвора на цилиндровата глава.
Отстраняване:
 • Проверете резбата на отвора на цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете правилното затягане на свещи.
 • Сменете свещите

 

Замърсяване с въглерод на основата на свещта

Причина:
 • Неправилно поставяне на свещта.
Отстраняване:
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете правилното затягане на свещта.
 • Сменете свещите

 

Повреден шестостен / резба на свещта

Причина:
 • Прекалено високи момент на затягане.
 • Неподходящ инструмент или повреда на резбата на отвора на цилиндровата глава.
Отстраняване:
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете правилното затягане на свещта.
 • Сменете свещите

 

Повредена клема на захранването

Причина:
 • Прекалено високият момент на затягане / неподходящ инструмент или повреда на резбата на отвора в цилиндровата глава.
Отстраняване:
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете правилното затягане на свещта.
 • Сменете свещите

 

Счупена клема на захранването

Причина:
 • Прекалено високият момент на затягане / неподходящ инструмент или повреда на резбата на отвора в цилиндровата глава.
Отстраняване:
 • Проверете резбата на монтажния отвор на свещта в цилиндровата глава за повреда / замърсяване с въглерод.
 • Проверете правилното затягане на свещта.
 • Сменете свещите

 

Източник: Champion

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!