Проблеми при отчитането на въздушния поток в двигателя

23 октомври 2019, 6:00

Въздушният поток е твърде голям или твърде малък – често тази повреда не се дължи на дебитомера

Лампата за проверка на двигателя светва. Това се дължи на сензора за въздушен поток? Прекалено много или твърде малко е въздуха, влизащ в двигателя? Или EGR клапанът е блокирал? Тук ще видите възможните причини, поради които лампата за проверка на двигателя свети.

Подходящ за: Продукт: дебитомер
всички превозни средства, снабдени с рециркулация на отработените газове
и дебитомери на Pierburg
Pierburg No.
7.18221.51.0/.58.0; 7.22184.04.0 … .34.0/.50.0; 7.22684.07.0 … .10.0;
7.22701.04.0/.05.0; 7.28342.06.0/.07.0

Възможни оплаквания:

  • „P0102 въздушния поток е твърде нисък“
  • „P0103 въздушния поток е твърде висок“

Всеки път, когато се появят подобни съобщения за грешки, често се подозира неизправност в дебитомера. Неизправността обаче може да бъде и в системата EGR, например ако EGR клапанът е блокирал или когато е напълно отворен или затворен.

Потенциална повреда:

а) EGR клапанът (03) е постоянно отворен,

количеството на връщаните отработени газове (07) е много по-голямо от необходимото. В резултат на това по-малко чист въздух (05) постъпва в цилиндрите. Дебитомерът измерва по-малко въздух, отколкото е изчислено от контролния блок на двигателя (06).

б) EGR клапанът (03) остава затворен.

Никакви или много малко отработени газове (07) се връщат обратно. В резултат на това в цилиндрите постъпва повече свеж въздух (05). Дебитомерът измерва повече въздух, отколкото е изчислено от контролния блок на двигателя (06).

Отстраняване на повредата:

Проверете EGR клапана и го сменете, ако е необходимо.

Принцип на рециркулация на отработените газове (EGR)

01 поток от въздушния филтър

02 дебитомер

03 EGR клапан

04 поток към каталитичния конвертор

05 количество свеж въздух

06 изчислено количество въздух

07 върнато количество отработени газове

08 остатъчно количество отработени газове (към ауспуховата система)

Източник: Pierburg

Още за дебитомерите и EGR клапаните

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!