Комбиниран сензор за дъжд / светлина – II част – Тестване и инструкции за ремонт

8 януари 2020, 6:00

Освен основните си функции, описани в първата част, сензорът има и надграждащи функции и области на приложение.

Като се има предвид модулната структура, до пет функции могат да бъдат интегрирани в настоящото поколение сензори за дъжд / светлина.

Измерване на влага

Кондензационният сензор предава на климатичната система относителната влажност и температура, измерени от вътрешната страна на предното стъкло. Тази информация се оценява от контролния блок за климатизация и управление на климатика във вътрешността на автомобила, като например автоматична вентилация (обдухване) на предното стъкло.

Слънчев сензор

Слънчевият сензор записва слънчевото облагане на предното стъкло, засягаща водача и пътника и предава тази стойност на контролния блок на климатика. Информацията се оценява в контролния блок и се използва за управление на климатика във вътрешността на автомобила.

Осветление на табло – дисплей

Допълнителен сензор (HUD) записва осветеността пред автомобила. Характеристиките на приемника на този HUD сензор са по-ниски от характеристиките на предния сензор за осветеност и са сравними с ъгъла на видимост на водача. Тази информация може да се използва за адаптиране на интензитета на светлината на таблото в автомобила или проектирането му върху предното стъкло. В зависимост от текущите условия на осветление, четливостта на дисплея е оптимизирана за водача.

Приложение към състоянието на стъклото

Сензорът за дъжд се адаптира постоянно към съответното състояние на предното стъкло в областта на сензора. Свързани с възрастта промени в сигнала, причинени от драскотини или замърсяване, се вземат предвид чрез съответните адаптиращи процедури в софтуера на сензора и / или контролното устройство. Разликите между тази зона и зоната на предното стъкло, ползвани от водача / пътника, не могат да се открият от сензора.
В сензорния елемент има и вграден нагревател, за да се предотвратят неправилни интерпретации в случай на влага от конденз. Новите поколения сензори използват инфрачервена светлина и затова могат да бъдат монтирани и в тонирани части на предното стъкло.

Метеорологични условия

Сензорът не може да разграничи сняг и лед от дъжд. Когато вали сняг, характеристиките на сензора / чистачките са сравними с тези, срещани с големи дъждовни капки. Ако предното стъкло е заледено и автомобилът е неподвижен, избърсването се потиска в зависимост от външната температура. За да се предотврати изчистването на предното стъкло по време на пътуване, водачът трябва да изключи системата и да задейства ръчно чистачката.

Сензор за дъжд – светлина – комуникация и интеграция на системата

Прегледът на системата илюстрира как датчикът може да комуникира с други системни компоненти в автомобила чрез интерфейса LIN като пример. Тук сензорът е включен към управляващия блок и се захранва с напрежение. Сензорът предоставя на системата само информация, но той самият няма директен достъп до системата и / или задействащите механизми.

Функции за безопасност

В случай на неизправност на сензора за дъжд, модулът на чистачките на въпросното превозно средство поема контрола на периодичната чистачка. Независимо от сензорната функция, чистачката на предното стъкло винаги може да се задейства ръчно с помощта на лоста за управление.

Ако сензорът за светлина се провали, дневните светлини се включват ако са в автоматичен режим. Независимо от сензорната функция, светлината може да се включва и изключва ръчно чрез превключвателя.

Подмяна на сензора: инструкции за ремонт

Инструкции за отстраняване на сензора за дъжд
 • Отстранете специфичния за автомобила капак от вътрешната страна на предното стъкло
 • Внимателно изключете електрическия конектор от корпуса на конектора
 • Леко натиснете задържащата пружина и използвайте малка отвертка, с която да освободите ключалката
 • Освободете сензора и геловата подложка от предното стъкло, като бавно и многократно дърпате от страната на щепсела, без да упражнявате сила, и я извадете

Забележка:

За да свалите сензора за дъжд от предното стъкло без никакви повреди, натискът върху свързващата среда (гел) първо трябва да се отпусне. Това изчакване отнема приблизително 30 минути при 20 ° C. Свързващата среда може да бъде унищожена от бързи, невнимателни движения или небрежни действия.

Инструкции за монтаж на сензор за дъжд
 • Площта за сглобяване на предното стъкло не трябва да съдържа замърсявания, като влакна или мазнини, и да е суха. Ако е необходимо, мястото трябва да се почисти с почистващ препарат на алкохолна основа.
 • Съединителната среда трябва да е непокътната, чиста и без въздушни включвания.
 • Леко натиснете двете пружинни скоби на фиксиращата рамка, за да позиционирате сензора в зоната на монтаж. След това позиционирайте здраво фиксиращата скоба, като увеличите натиска отдясно, а след това отлявата страна. Сензорът не трябва да се накланя при увеличаване на налягането. Не захващайте едновременно и двете пружинени рамена!
 • След това извършете визуална проверка на механизма на закрепващия елемент.
 • Включете електрическия конектор в корпуса и проверете дали е поставен правилно.
 • Извършете визуална проверка на предното стъкло в областта на сензорите след монтажа.

Въздушни включвания с диаметър до 1 mm са разрешени между предното стъкло и съединителната среда веднага след монтажа. С течение на времето тези включвания се изместват от силата, упражнена от сензорните пружини.

Инструкции за монтаж на закрепващия / съединителен слой


Оптичният сензор се закрепва на предното стъкло с помощта на съединителна среда, която образува слой на оптичния сензор. Свързващата среда (гел) изглажда неравностите между оптичния сензор и предното стъкло, създавайки определен оптичен интерфейс. Неправилното сглобяване може да доведе до неизправност или повреда на сензора.   В зависимост от производителя на превозното средство, могат да се използват различни закрепващи елементи или съединителна среда. Ето защо, моля, спазвайте инструкциите за демонтиране и монтаж на съответния производител на автомобила!

Съхранение на сензора при замяна на предното стъкло

В периода между демонтаж и повторно сглобяване сензорът трябва да бъде защитен от замърсявания, механични и електрически повреди. Чувствителната свързваща среда трябва да бъде покрита с чист и сух пластмасов филм. За да се предпази сензорът от електростатични повреди, той трябва да бъде поставен за междинно съхранение в суха пластмасова кутия.

Проверка на сензора за дъжд – светлина: диагностика на неизправности

Проверка на основната функция на сензора за дъжд

Функцията на сензора за дъжд може лесно да се тества, като се симулира валежите на предното стъкло. 

 • Включете запалването
 • Сменете превключвателя на чистачките на автоматичен режим
 • Използвайте аерозол, за да напръскате вода върху сензорната зона на предното стъкло  

Сега чистачките на предното стъкло трябва да стартират, а честотата на чистачките да се адаптира автоматично към симулираната “интензивност на дъжда”. Ако няма реакция, но всички останали ръчно активирани степени на чистачките работят правилно, е необходим диагностичен блок за по-нататъшно тестване. Отделните функции на сензора се наблюдават от съответните управляващи блокове. Всички възникнали грешки се съхраняват в паметта за грешки на контролния блок и могат да бъдат прочетени с помощта на подходящ диагностичен блок. В зависимост от системата могат да се покажат допълнителни параметри и да се използват за отстраняване на проблема.  

В някои случи сензорът може да трябва да се обучи.

Сензорът за дъжд трябва да се инициализира след следните работи:

 • Подмяна на предното стъкло
 • Подмяна на сензора за дъжд
Кодиране

Кодирането е необходимо, ако предното стъкло се заменя с друго с различни характеристики или ако трябва да се освободят допълнителни функции в контролния блок.

При някои производители на превозни средства различните нюанси на предните стъкла (прозрачно / зелено стъкло) могат да бъдат адаптирани към сензора.

Източник: HELLA

За структурата и фунциите на датчика може да прочетете тук.

.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!