Хлабина на буталните пръстени и консумацията на масло

3 юни 2020, 13:00

Погрешни схващания за хлабините на буталните пръстени

Понякога се получават оплаквания за хлабините на нови буталните компресионни пръстени. Тук вместо обичайната хлабина на буталния пръстен от прибл. 0,3 до 0,6 мм са открити хлабини от 1 до 2 мм и поради това се счита за твърде голяма. Това се случва най-често с вторият компресионен пръстен и се приема, че е грешно доставена част или има производствен проблем.

Фиг. 1: Увеличаване на силата на притискане поради налягането при изгаряне

До 90% от общата сила на налягането върху компресионния пръстен е генериранo от горивното налягане по време на цикъла на горене (Фиг. 1). Изгорелите газове влизат в каналите на пръстена и преминават към задната част на пръстена на буталото. От повишаване на налягането при горенето се увеличава силата на натиск на буталните пръстени върху стената на цилиндъра. Това усилването на налягането действа основно върху първия компресионен пръстен и в по-малка степен върху втория.

При празен ход и при работа с частично натоварване налягането на горенето е по-ниско, отколкото при работа с пълно натоварване. В резултат на това притискането на пръстените към стената на цилиндъра е намалено.

Ефектът от това се наблюдава преди всичко във функцията за очистване на маслото от вторият компресионен пръстен. В някои двигатели това ще доведе до увеличен разход на масло.

Поради описаните причини производителите на двигатели нарочно коригират (увеличават) хлабината в ключа на буталните пръстени като част от дизайна. По-голямата хлабина означава, че налягането от горенето се прилага се по-бързо в канала на пръстена и съответно върху задната страна на буталния пръстен (фиг. 2).

Фиг. 2: Размер на отвора в ключа за увеличаване на налягането от задната страна

Тази настройка помага за подобряване на функциите по очистване на маслото и уплътняването, а също и намаляване консумацията на масло при работа на празен ход и с частично натоварване

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички бутални пръстени се доставят от Motorservice в съответствие със спецификациите на производителя на двигателя, гарантиращи всички експлоатационни условия

Изискванията за параметрите са изпълнени изцяло. Често се мисли, че по-големи хлабини на буталния пръстен води до увеличен разход на масло. Това предположение обаче не е основателно. Големите хлабини на буталния пръстен предизвикват леко повишено просмукване на газове, но не прекомерна консумация на масло.

Вярно е, че с увеличаване на износването буталните пръстени се уголемяват по диаметър, както и хлабините в ключа на буталния пръстен. Ако напречното сечение на буталният пръстен е намалено, пръстенът ще престане да функционира ефективно и вече няма да уплътнява правилно. Увеличена хлабина и прекомерната консумация на масло са едновременно резултат от радиално износване на буталните пръстени.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!