Променлива температура на охлаждащата течност

12 февруари 2019, 9:00

При колебания в температурата на охлаждащата течност при превозни средства с DSG трансмисия (direct-shift gearbox), термостатът на трансмисионното масло, монтиран от страната на двигателя, може да бъде една от причините за повредата. Този проблем често възниква в режим на претоварване по време на по-продължителни спускания: в този случай температурата на охлаждащата течност и температурата на маслото на двигателя падат под нормалните работни температури.

Фигура 1: Термостатът е интегриран в маркуча към топлообменника (под корпуса на въздушния филтър)

Термостатът регулира температурата на маслото в предавателната кутия чрез охладителната верига в превозното средство, а трансмисионното масло разсейва генерираната топлина от DSG към охлаждащата течност чрез топлообменник. Ако термостатът се повреди – например в затворено положение, двигателят изисква значително повече време, за да достигне нормалната си работна температура, или изобщо не може да я достигне.

Фигура 2: Важно при смяна на термостата: обърнете внимание на посоката на инсталиране (стрелка)

Съвременните охладителни вериги са много сложни системи и затова трябва да бъдат ремонтирани с дължимата грижа.

Източник: mahle-aftermarket

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!