Съвети на Dayco при смяна на зъбния ремък на Ford Focus

10 ноември 2020, 7:00

Техническият екип на Dayco описва подробно как да се смени ангренажния ремък на Ford Focus II 1.6L TDCi с помощта на KTBWP9140 Dayco Kit.

Смяната на ангренажния ремък изисква отстраняване на аксесоарния ремък, Dayco препоръчва техниците да проверяват и сменят допълнителните помощни компоненти, ако е необходимо.

Процедура

Както при всички ремонти по синхронизиращата задвижваща система, винаги проверявайте маркировките, преди да свалите зъбния ремък и се уверете, че работата се извършва, когато двигателят е студен – в идеалния случай автомобилът не трябва да работи поне четири часа. Също така завъртайте двигателя само през ролката на коляновия вал и в правилната му посока на въртене – нито коляновият вал, нито разпределителният вал не трябва да се въртят с отстранен зъбен ремък. Възможни са само леки измествания до белезите.

Изключете електрическия конектор към вентилатора на радиатора и след като запишете радио кода, изключете батерията. Отстранете подкалника на предното колело от страната на водача, за да достигате системата на спомагателните ремъци. След това отхлабете обтегача на ремъка с гаечен ключ и го блокирайте с подходящ щифт с диаметър 6 mm (фиг. 1), за да свалите ремъка. Отстранете обтегача, последван от демпферната ролка, но поставете отново болта, за да позволите на двигателя да се завърти, докато намерите синхронизиращите белези.

Изключете буксата на датчика за оборотите и отстранете долните винтове на ангренажния капак. Отгоре преместете резервоара за охлаждаща течност на една страна, за да получите достъп до тампона на двигателя, който, след като двигателят е бил подходящо подпрян отдолу, трябва да бъде премахнат заедно с фланеца. След това отстранете горната половина на ангренажния капак, което позволява да се премахне долната му половина и открива ангренажната система.

Завъртете коляновия вал, така че отворът в ролката за блокиращ инструмент 303-734 да е на 12 часа (фиг. 2).

След това поставете щифта. После вкарайте заключващ щифт 303-732 през ролката на горивната помпа, последван от заключващия щифт 303-735 на разпределителния вал в отвора на 10 часа, за да заключите ролката на разпределителния вал в неговото положение. Положението на коляновия вал трябва да се фиксира със заключващ щифт 303-732, също вкаран в отвор в блока на двигателя (Фигура 3).

Отделете RPM сензора и водача на ангренажния ремък. Разхлабете и извадете болта и обтегача на ангренажния ремък, последван от ангренажния ремък. Сменете паразитната ролка с новата от комплекта Dayco KTBWP9140 и затегнете гайката с 35Nm.

Сега извадете водната помпа и, като се уверите, че охладителната система е измита и няма остатъци, инсталирайте новата водна помпа Dayco с нейното уплътнение, но без уплътняващо съединение.

Прикрепете новия обтегач от комплекта, като внимавате да поставите слота на блока между ухото, както е показано (Фиг. 4). Докато наблюдавате посоката на стрелките, монтирайте новия зъбен ремък, започвайки от ролката на коляновия вал, с отпуснатия си участък към обтегача.

Извадете щифта за обтегача и с помощта на шестостенен ключ го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да опънете правилно ремъка, преди да затегнете болта до 25Nm. След като извадите всички блокиращи инструменти, завъртете двигателя на 12 пълни оборота и проверете белезите. Правилното опъване на ремъка е постигнато, ако обтегачът все още е позициониран, както е показано (Фиг. 5). Ако е необходимо, повторете процеса.

Поставете отново всички компоненти в обратния им ред, но проверете ролката на коляновия вал и я сменете, ако е необходимо, като използвате Dayco DPV1068; закрепването трябва да бъде затегнато до 30Nm и 180°, а също така трябва да се използва и обтегач на ремъка APV1076. Dayco обаче препоръчва аксесоарния ремък 6PK975 винаги да се сменя.

Накрая напълнете отново охладителната система, стартирайте двигателя и проверете за течове. Уверете се, че вентилаторът на радиатора работи правилно. След това, след като двигателят е изстинал, проверете отново нивото на охладителната течност.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!