Повреди на термостати, управлявани с карта

23 ноември 2020, 7:00

Работна карта, съхранявана в блока за управление на двигателя, има предварително зададени точки за натоварването и скоростта на превозното средство, които определят идеалната температура на охлаждащата течност за ситуацията на шофиране, както и кога и как трябва да циркулира.

Единствената функционална разлика между контролиран от карта термостат и конвенционалният е методът на задействане.

Допълнителен нагревателен елемент е монтиран в термичния компонент и електрически регулира температурата на отваряне на термостат към различни случаи на натоварване.

Фигура 1: Термостат управляван с карта с освободена задържаща скоба и скъсан конектор.

Електрическа връзка на корпуса на термостата е характерна за този дизайн. Когато се сбърка с температурен сензор и се отстранява за проверка, например, това може да причини повреда на щифтовете и кабелите на нагревателния елемент. Това води до компрометирана функция на термостата, което от своя страна води до проблеми и свързани записи в паметта за грешки в контролния блок.

Фигура 2: Термостат с управляван с карта със счупен съединител.
Фигура 3: Допълнителните уплътнители могат да повредят гарнитурата и да възпрепятстват функционалността.

ВАЖНО! Задържащите скоби на щепселите не трябва да се освобождават или премахват. При инсталиране на термостати, използването на допълнителни уплътнители обикновено не е допустимо. Могат да се използват само оригиналните, твърди уплътнители.

Повече информация за термостати, управлявани с карта може да намерите тук .

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!